top of page
  • Mehmet Asım Gençünal

OKSALİK ASİT NEDİR? NEREDE KULLANILIR?

 
1-Oksalik asit nedir? Oksalik asit, bitki kökenli en tanınmış organik asitlerden birisidir. Kimyasal formülü (COOH)2'dir. Tabiatta; sodyum tuzu halinde kuzukulağı bitkisinde, kalsiyum tuzu olarak ravent bitkisinde ve birçok başka bitkinin hücre öz suyunda bulunur. Birçok bitkisel kaynakta içerik olarak bu organik asit bulunur. Bunlar kuzukulağı, domates ve ıspanağı saymak mümkündür. Asit olması ortamdaki mevcut bir iyonla tuz oluşturmasını beraberinde getirir. Vücuda ya da biyolojik canlı sisteme girmiş oksalit asit bu iyonlarla tuz oluşturur. Kalsiyum oksalat en çok karşıya çıkan tuzu olup, vücutta özellikle üriner sistemde böbrekte birikmelere yol açarak böbrektaşı oluşmasında başrolü üstlenebilir. Balarılarında Varroa mücadelesinde kullanılacak Oksalik Asit, kimyasal formülü C2H2O4-2H2O Oksalik asit dihidrat tır. Kesinlikle kalıntı ve ağır metal riski olan ürünlerden uzak durmalı, güvenilir kaynaklardan temin edilmiş Oksalik Asit Dihidrat kullanmalıyız. 2-Uygulama alanları Dihidrat (iki sulu) oksalik asit, titrasyon standardı olarak alkalimetri ve manganometride, keza kalsiyumun kantitatif analizinde ve nadir toprak metallerinin ayrılmasında kullanılır. Endüstride oksalik asit ve antimonlu tuzları, tekstil boyamada mordan olarak kullanılır. Alıntı, http://www.turkcebilgi.com Bunların dışında gıda sektöründe, Organik ve Konvansiyonel arıcılıkta Varroa mücadelesinde de kullanıldığını biliyoruz. Bizi ilgilendiren kısmı, arıcılıkta Varroa mücadelesindeki uygulamalardır. 3-Uygulama metotları a) Çözelti şeklinde sıvı damlatma metodu Bir miktar Oksalik asidi ılık suyla hazırlanmış şeker şerbeti içerisine karıştırıp, dış ortam sıcaklığının 10 derece altında, tercihen 0 +5 derce civarında arının salkımda olduğu ve kapalı yavrunun olmadığı dönemde arılar üzerine damlatma şeklinde uygulanır. Çözelti hazırlarken şeker ve su miktarı aynı fakat Oksalik asit dihidrat miktarı bölgesel sıcaklık farklarına göre değişkenlik arz etmektedir. Her bölgede aynı reçete geçerli değildir. Yılda bir defa uygulanması tavsiye edilir. Zayıf kolonilerde salkım sıcaklık dengesi bozulduğu için, zayıf üç çerçeveden az kolonilerde uygulanması tavsiye edilmez b) Buharlaştırma metodu Oksalik Asit Dihidrat’ın teknik özelliklerinden yararlanıp, üzerine ısı uygulandığında katı halden direkt gaz haline geçmesi yani sublimleşme özelliğini kullanarak yapılan mücadeledir. Bu uygulamaları yapabilmek için kovan içerisinde açıkta buharlaştırma aparatları olduğu gibi, Oksalik asidi dışarda buharlaştırıp bir boru vasıtasıyla kovan içerisine göndermek suretiyle yapılan uygulamalardır. Bu metodun bana göre olumlu tarafları oldukça fazla. 1-Kovan kapağı açmadan arının mevcut düzenini bozmadan uygulama yapabilirsiniz. 2-Arılar ıslanmadığı için üşütme ve sindirim sistemine olumsuz etkisi hiç yok. 3- Uygulama esnasında arı üzerinde aşırı stres oluşmuyor. 4. Yıl içerisinde birden fazla uygulama yapabilirsiniz.14.073 görüntüleme0 yorum
bottom of page